Antecedents


Durant els tres últims cursos s’han treballat els hàbits d’higiene mitjançant el projecte “Siguem nets/es, millorem les nostres vides” amb centres educatius de primària i secundària de Sabadell amb la col·laboració del Pla Educatiu d'Entorn i dels agents educatius i de salut de cada zona. El projecte s'ha desenvolupat al voltant del conte “La iaia i la vila neta”

Donada la bona acollida que ha rebut i tenint en compte la importància de treballar la higiene i els bons resultats obtinguts, des del Pla Educatiu d'Entorn i des de Promoció de la Salut de l'Ajuntament de Sabadell ens plantegem donar-li continuïtat. Aprofitant la inèrcia del conte ens proposem assolir nous reptes i activitats que ens permetin continuar treballant la promoció de la salut a l’escola des de la metodologia de l’aprenentatge servei (APS) i del treball en xarxa.


De què partim?
 
Partim d’una necessitat percebuda per diversos agents socials, la higiene.

Comptem amb un instrument, el conte “La iaia i la vila neta” i la guia per les/els mestres “La higiene i la salut”elaborats per l’equip municipal de Promoció de la Salut. Comptem amb la sensibilitat i ganes de col·laborar dels equips directius de les escoles dels barris de Can Puiggener i Torre-Romeu i també amb la tradició de treball en temes de salut desenvolupada amb mestres d’aquestes escoles a tots els nivells d’escolarització. Comptem també amb la sensibilitat i interès dels pares i mares amb els qui s’ha col·laborat anteriorment en temes de salut.

Per tant volem situar l’experiència fonamentalment en l’àmbit escolar de forma que impliqui tota l’escola: professorat, alumnat de tots els cicles i mares/pares i que reverteixi a tota la comunitat.