Activitats

Elaboració d'un guió de preguntes per a l'odontòleg/ga:

Els alumnes implicats en el projecte treballen a classe, allò que té a veure amb els hàbits saludables relacionats amb les dents. Després elaboren un recull de preguntes sobre la salut buco-dental per a formular a l'odontòleg/ga del seu CAP de referència. Cada escola decideix quin grup classe fa aquesta activitat.

Objectius específics de l'activitat:
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Comprendre la informació sobre la salut bucodental.
 • Valorar quins aspectes d'aquesta informació cal ampliar en la visita a l'odontòleg/ga per fer el tríptic.


Visita a odontologia
 
Els alumnes implicats en la realització de les preguntes porten a terme una visita al servei d'odontologia de referència a la zona.

Objectius específics de l’activitat:
 • Apropar la figura de l’odontòleg a l’alumnat.
 • Conèixer el material i experiències que poden sorgir en la consulta d’un dentista,     aquesta activitat els permetrà tenir respostes a les preguntes que han elaborat.
 •  Potenciar la salut buco-dental.


Visita a l'exposició "Cuida't les dents":

La visita a l'exposició "Cuida't les dents" es programa als C.Cívics o bé a les biblioteques i consta de varis panells interactius sobre la salut bucodental. Aquesta exposició ha estat elaborada per la Diputació de Barcelona i el guiatge és a càrrec de les professionals de Promoció de la Salut de l'Ajuntament de Sabadell. 

Objectius específics de l’activitat:
 • Visualitzar en gran format tot allò que té a veure amb la higiene bucodental  
 • Apropar els infants a la biblioteca i centres cívics del barri.


Participació en activitats que programen les biblioteques municipals:

La biblioteca municipal més propera a les escoles participants programa activitats de conta contes relacionades amb la higiene i la salut de la boca i de les dents.

Objectius específics de l’activitat: 
 •  Potenciar la salut bucodental
 •  Conèixer un espai obert al barri.
 •  Potenciar aprenentatges mitjançant la metodologia de l’aprenentatge servei.


Representació amb titelles del conte "La iaia i la vila neta"

Els alumnes assisteixen a la representació amb titelles del conte "La iaia i la vila neta" realitzada per un grup de mares de l'escola Joan Sallarès i Pla per tal de reforçar, de manera lúdica i participativa, les mesures que afavoreixen la salut bucodental.

Objectius específics de l’activitat: 
 • Aprendre a tenir cura de les dents i d'altres aspectes de salut, mitjançant la repetició del què fan les titelles.
 • Entendre els beneficis de la higiene enfront les malalties.


Elaboració de tríptics i cartells sobre la salut bucodental

Cada escola elabora un tríptic per repartir-lo entre tots els seus alumnes, aquests el porten a casa perquè els pares puguin estar informats sobre les pautes d'alimentació, higiene i visita a l'odontòleg/a com a  prevenció d'una correcta salut bucodental.

S'elabora un cartell conjunt de les escoles participants, seleccionant els millors dibuixos dels alumnes que han participat. Aquest cartell el penjaran els propis alumnes a botigues, biblioteques, CAP i Centres Cívics.

Objectius específics de l’activitat: 
 • Que pares i alumnes siguin conscients i apreciïn els avantatges de tenir una bona salut dental. 
 •  Afavorir que les famílies realitzin un seguiment de la higiene bucodental dels seus fills i filles.
 • Que els pares s'interesin en les activitats, referent a aquest tema, que els seus fills han fet a l'escola.
 • Difondre en el barri la informació sobre la salut bucodental que s'ha treballat a l'escola i que es faci prevenció. 
 

Blog del projecte 

El projecte el treballen diferents escoles de la ciutat i per tal de donar una visió conjunta es publica un blog on les escoles poden penjar les seves aportacions, activitats, fotografies i vídeos, a mida que avança el projecte. 

Objectius específics de l’activitat: 
 • Potenciar aprenentatges en l’àrea de noves tecnologies. 
 • Donar una visió unitària del projecte. 
 • Afavorir la relació entre diferents centres educatius.  
 • Potenciar la salut buco-dental mitjançant un espai virtual.